Familieogarbejdsliv

(lukket side)

Der er mange problemer mange mennesker kæmper med for at få arbejdslivet og familielivet til at gå op i en større enhed. Nogle af de største problemer er stress, en travl hverdag og ikke mindst et møde med følelser af utilstrækkelighed og høje krav.

Regeringen nedsatte tilbage i december 2005 en Familie- og Arbejdslivskommission, som skulle kortlægge og analyserer, familie- og arbejdslivet i Danmark, og få det til at hænge sammen. Denne kommission arbejde som udgangspunkt i eksisterende undersøgelser og forskning, men iværksætte også undersøgelser i løbet af året, der skulle sikre bedre liv for travle familier.
Kommissionen skulle på baggrund af analyser fremsætte forslag og anbefalinger i 2006 til hvordan samfundet skulle indrettes mere fleksibelt. Det skulle være med til at vi får et sundere familieliv kombineret med et aktivt arbejdsliv kombineret.
Vores velfærdssamfund er i høj grad styret af at vi kan bevare en høj erhvervs deltagelse i Danmark. Det skal gøres samtidig med at folk trives. Derfor skal der tages hensyn til familielivet.

Kommissionen bestod i sin tid af 12 medlemmer med ekspertise indenfor forskellige fagområder. Kommissionen blev betjent at et selvstændigt sekretariat, der skulle referer til kommissionen. Sekretariatschefen er udpeget af kommissionen.

Familieogarbejdsliv
Anmeld