Forbrugermagasinet er uafhængigt og læserorienteret. Vores indhold indeholder reklamelinks og gratis for alle.

Famile og arbejdslivskommisionen travle familier

Familieogarbejdsliv

(lukket side)

Der er mange problemer mange mennesker kæmper med for at få arbejdslivet og familielivet til at gå op i en større enhed. Nogle af de største problemer er stress, en travl hverdag og ikke mindst et møde med følelser af utilstrækkelighed og høje krav.

Regeringen nedsatte tilbage i december 2005 en Familie- og Arbejdslivskommission, som skulle kortlægge og analyserer, familie- og arbejdslivet i Danmark, og få det til at hænge sammen. Denne kommission arbejde som udgangspunkt i eksisterende undersøgelser og forskning, men iværksætte også undersøgelser i løbet af året, der skulle sikre bedre liv for travle familier.
Kommissionen skulle på baggrund af analyser fremsætte forslag og anbefalinger i 2006 til hvordan samfundet skulle indrettes mere fleksibelt. Det skulle være med til at vi får et sundere familieliv kombineret med et aktivt arbejdsliv kombineret.
Vores velfærdssamfund er i høj grad styret af at vi kan bevare en høj erhvervs deltagelse i Danmark. Det skal gøres samtidig med at folk trives. Derfor skal der tages hensyn til familielivet.

Kommissionen bestod i sin tid af 12 medlemmer med ekspertise indenfor forskellige fagområder. Kommissionen blev betjent at et selvstændigt sekretariat, der skulle referer til kommissionen. Sekretariatschefen er udpeget af kommissionen.