Forbrugermagasinet er uafhængigt og læserorienteret. Vores indhold indeholder reklamelinks og gratis for alle.

Bolig og fritid Ferie og fritid

Forsinket fly? Se dine rettigheder og kompensation

forsinket fly

Vi guider dig til dine rettigheder til flykompensation hvis uheldet er ude som flypassager. Ifølge retshjælpsfirmaet flypenge.dk kan du få kompensation helt op til 4500 kr. i en No Cure no Pay løsning.

Retshjælpfirmaer til flykompensation

Der findes flere forskellige firmaer som hjælper dig på nemmest til din kompensation uden du skal sætte dig ind i jura. Eksempelvis disse 3.

  1. Flypenge.dk →
   Til firma

  2. Flyhjælp.dk

   Til firma

kompensation forsinket fly

Dine flypassagerrettigheder inden for EU

Rettighederne for flypassagerer er som nævnt bestemt i EU, som du kan læse mere om her. Derfor skal bestemte betingelser også være opfyldt, før du kan få penge tilbage i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger. Reglerne gælder kun i følgende tilfælde:

 • Når du flyver til og fra lufthavne inden for EU.
 • Når du flyver fra lufthavne uden for EU til lufthavne inden for EU med et EU-flyselskab.
 • Når du har en mellemlanding i et land uden for EU på en flyrejse, som startede i et EU-land. Det gælder desuden også, hvis din første afgang var uden for EU, men du fløj med et EU-flyselskab.
 • Når du har købt en charterrejse med fly og hotel samlet.
 • Når du er mødt op i lufthavnen inden din planlagte rejse, hvis ikke flyselskabet på skrift har oplyst dig om andet.

Dine rettigheder ved aflyst fly

For mange er det værst tænkelige scenario, at ens fly bliver aflyst. Det sker dog desværre med jævne mellemrum at afgange aflyses. Hvis dit fly er mere end 5 timer forsinket før afrejse eller mere end 3 timer forsinket ved ankomst, bliver det regnet som en aflysning. Det er dit flyselskab, der har pligt til at oplyse dig om en eventuel aflysning.

Når dit fly bliver aflyst, har du krav til en af følgende muligheder. Du kan få refunderet prisen på din flybillet. Dermed taber du ikke noget økonomisk og kan frit booke en ny billet, hvis du ønsker det. Du kan også vælge at få omlagt din rejse.

Dermed er det op til flyselskabet at finde en ny afgang til dig til din destination hurtigst muligt. Hvis flyselskabet bliver nødt til at booke en billet til dig med en anden udbyder, er det stadig flyselskabet, der betaler omkostninger. Du har også ret til selv at finde en ny billet, hvis flyselskabet ikke yder dig hurtig hjælp. I det tilfælde skal flyselskabet også betale kompensation. Du kan dog kun benytte dig af én af ovenstående muligheder, og du kan ikke ændre dit valg.

Ret til forplejning ved forsinket fly

Hvis dit fly er aflyst, kan du have krav til forplejning i form af mad, drikke og indkvartering. Det gælder både, mens du venter på dit fly, ved omlægning af din rejse eller på en returflyvning. Hvis din rejse først kan blive omlagt til næste dag, skal flyselskabet altså betale for en hotelovernatning og sørge for mad og drikke. Hvis du selv køber noget, skal du huske at gemme kvitteringerne.
Du har ret til forplejning i følgende tilfælde:

 • Hvis ventetiden er 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km.
 • Hvis ventetiden er 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km.
 • Hvis ventetiden er 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU.

Økonomisk kompensation ved forsinket fly

Udover forplejning har du naturligvis også ret til økonomisk kompensation ved forsinket fly.Her er der fastsat nogle standardtakster for, hvor meget du kan få udbetalt i fly kompensation. Du har krav på denne kompensation, uanset om du har lidt økonomiske tab eller ej. Du kan kræve følgende beløb:

 • 250 euro for alle flyvninger på højst 1.500 km.
 • 400 euro for alle flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km og for alle øvrige flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km.
 • 600 euro for alle flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU.

Flyselskabet kan i nogle tilfælde nedsætte kompensationen med 50 procent. Det gælder, hvis du kan tilbydes en ny rejse med et andet fly til destinationen, som ikke forsinker dig mere end:

 • 2 timer på rejser under 1.500 km.
 • 3 timer på rejser inden for EU, og hvor rejsen har en længden på mellem 1.500 km og 3.500 km.
 • 4 timer for rejser over 3.500 km.

Frafald af rettigheder ved flyaflysning

Før du kan gøre krav på noget, er det vigtigt, at du følger reglerne. Derfor skal du altid møde op i lufthavnen til den planlagte afgang. Det gælder også, selvom du måske ved, at afgangen er aflyst. Flyselskabet skal nemlig skriftligt oplyse dig om, at det ikke er nødvendigt, før du kan få en kompensation.

Flyselskabet har pligt til at oplyse dig om aflysningen hurtigst muligt. De skal desuden kunne bevise, at de har oplyst dig korrekt, og hvornår det er sket.
Der er nogle omstændigheder, der kan gøre, at dine rettigheder frafalder ved aflysning. De er som følger:

 • Hvis du har fået besked om aflysningen senest to uger før den planlagte afgang.
 • Hvis flyselskabet har oplyst dig om aflysningen mellem 2 uger og 7 dage før afrejse og har tilbudt omlægning af rejsen, så du er fremme senest 4 timer senere end først planlagt.
 • Hvis flyselskabet har oplyst dig om aflysningen mindre end 7 dage før afrejse og har tilbudt omlægning, så du kan være fremme senest 2 timer senere end først planlagt.
 • Ekstraordinære omstændigheder (se ovenstående afsnit).

Reglerne gælder heller ikke i følgende tilfælde:

 • Når du rejser hjem fra et ikke EU-land med et ikke EU-flyselskab.
 • Når du ikke har tjekket ind til tiden eller ikke har gyldig billet.
 • Når du rejser gratis eller har fået din flybillet til en speciel reduceret pris, som almindelige forbrugere ikke har adgang til.
 • Når du er i et land uden for EU og allerede har modtaget modydelse eller kompensation svarende til reglerne i EU.

Dine rettigheder når flyet er forsinket

Forsinkelser er altid irriterende. Du skal dog udsættes for en vis ventetid, før du kan gøre krav på noget på grund af forsinkelser. Din flyafgang skal være mindst 2 timer forsinket ved afgang eller maks. 3 timer forsinket ved ankomst, før der er tale om en forsinkelse.

Hvis dit fly er mere end tre timer forsinket ved ankomst, bliver det derimod betegnet som en decideret aflysning. Ankomsttiden regnes fra det tidspunkt, hvor flyet er landet og mindst en dør er åbnet, så du har mulighed for at komme ud. Hvis dit fly er 5 timer forsinket før afrejse, har du også samme rettigheder som ved en aflysning.

Hvis dit fly er forsinket nok i forhold til de gældende regler, kan du have krav på følgende:

 • Kompensation
 • Hotelophold
 • Gratismåltider og forplejning
 • Betalt transport mellem lufthavn og hotel
 • To gratis telefonopkald og mulighed for at sende mails

Før at kunne gøre krav på noget, skal du dog være mødt op i lufthavnen til den planlagte tid for afgangen. Det gælder også, selvom du på forhånd vidste, at flyet ville være forsinket. Du skal altså sørge for at checke ind til tiden, uanset hvad. Den eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har givet dig besked om andet.

Forplejning ved forsinket fly

Du har ret til at modtage forplejning af flyselskabet ved forsinkelser. Det kræver dog følgende ventetider:

 • 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km.
 • 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km.
 • 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU.

Økonomisk kompensation ved forsinket fly

Du har have ret til en økonomisk erstatning, hvis dit fly er forsinket. Før du kan gøre krav på kompensation, skal dit fly være forsinket mere end:

 • 3 timer på en rejse på maks. 1.500 km = 250 euro.
 • 3 timer på rejser over 1.500 km inden for EU = 400 euro.
 • 3 timer på rejser mellem 1.500 og 3.500 km = 400 euro.
 • 4 timer på rejser, der er længere end 3.500 km uden for EU = 600 euro.

forsinket fly rettigheder

Ekstra ordinære omstændigheder for flykompensation

Når du rejser med fly, er der rig mulighed for at klage og søge om kompensation, hvis noget ikke går efter planen. Der er dog også tilfælde, hvor dine rettigheder frafalder. Her er tale om såkaldte ekstraordinære omstændigheder.

Hvis fly forsinkelsen eller aflysningen skyldes ekstraordinære omstændigheder, kan du altså ikke gøre krav på kompensation. Men hvad er ekstraordinære omstændigheder helt præcist?

Ekstraordinære omstændigheder et juridisk begreb. Det er blevet fastsat og defineret af domstole på tværs af EU. Bestemmelsen fastslår, at flyselskaber kun kan holdes ansvarlige i situationer, som de selv har kontrol over.

Det vil altså sige, at når en forsinkelse eller aflysning skyldes en usædvanlige omstændighed, som er uden for flyselskabets magt, mister du dine rettigheder. For at en situation kan kaldes ekstraordinær, skal flyselskabet ikke have haft mulighed for at forudsige eller forhindre den.

Men hvilke situationer falder så ind under den kategori? Det kan i princippet være mange forskellige ting. Herunder har vi dog listet nogle af de typiske årsager:

 • Strejke hos en tredjepart fx lufthavnspersonalet
 • Besætningsmedlems sygdom
 • Uforudsete sikkerhedsproblemer som følge af sabotage eller terrorhandlinger
 • Overbelastning af lufthavn som følge af dårligt vejr
 • Medicinsk nødsituation, hvor en nødlanding er nødvendig for at redde en passager
 • Tekniske fejl på grund af manglende vedligeholdelse
 • Politiske situationer

Uanset hvad situationen drejer sig om, er det altid flyselskabets ansvar at bevise, at der var tale om ekstraordinære omstændigheder. Hvis de ikke kan det, har du ret til kompensation. Der er nogle situationer, som ikke altid vurderes som ekstraordinære. Det kan eksempelvis være vejrforhold eller kollisioner mellem fugle og fly. Her skal det vurderes i det enkelte tilfælde, om du kan gøre krav på noget som passager eller ej.

⚠ Nægtet boarding: Her er dine rettigheder

Af og til kommer flyselskaber til at overbooke afgange. Det betyder ganske enkelt, at de har solgt flere billetter, end der er pladser i flyet. I det tilfælde er flyselskabet forpligtet til at anmode passagerer om frivilligt at opgive deres plads i flyet mod en kompensation. Hvis der ikke er nok frivillige, kan flyselskabet nægte passagerer boarding.

Du kan altså risikere at blive afvist ved gaten. Hvis det sker, skal du naturligvis kompenseres for dit tab. Flyselskabet skal omgående tilbyde dig økonomisk kompensation for rejsen. Derudover har du krav på at blive tilbudt en omlægning af rejsen, så du stadig når frem til din destination, hvis du ønsker det.

Ellers kan du få refunderet billetten. Samtidig har selskabet pligt til at tilbyde dig forplejning undervejs i form af mad og drikke. Hvis du skal vente natten over for at kunne komme med en ny afgang, har du også ret til en hotelovernatning. Du kan samtidig blive transporteret gratis fra lufthavnen til hotellet og tilbage igen.

Hvad er din flyforsinkelses rettigheder?

Du kender sikkert situationen. Du sidder i lufthavnen foran din gate og er klar til at stige ombord. Endelig er du på vej på den ferie, som du har set frem til så længe. Men forventningens glæde bliver hurtigt vendt til frustration.

Over højtaleren bliver der nemlig meldt, at afgangen er forsinket. Hurtigt glider tanker hen på, om flyet overhovedet kommer afsted? Den slags irritation og bekymringer kan gøre starten på en ferie til et mareridt. Det kan også være, du er på vej hjem fra ferie, når den uønskede melding lyder. Her kan forsinkelser eller aflysninger få andre konsekvenser. For når du nu hjem til at kunne passe dit studie, arbejde eller andre vigtige forpligtigelser?

Ofte er flyselskaberne ikke gode til at oplyse dig om dine rettigheder, mens du sidder og venter i lufthavnen. Har du mulighed for at få en form for forplejning? Eller kan du få kompensation for den lange ventetid eller aflysning?

Frustrationen øges hurtigt, når du sidder med en masse ubesvarede spørgsmål, som ingen tilsyneladende tager sig af. Svaret er dog, at du faktisk har mange rettigheder som passager. Det gælder bare om at kende til dem, så du undgår at snyde dig selv for det, som du har ret til.

ℹ Klage

Nægter dit flyselskab at give dig kompensation for aflysning eller forsinkelser på din rejse? Så kan du klage. Det gør du til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som gratis hjælper dig med din sag. Her er tale om den officielle klagevej.

Du kan også vælge at gå til et privat klagefirma, som er ekspert i kompensation ved aflysninger og forsinkelser på flyrejser. Den slags firmaer laver dog det helt samme arbejde som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Forskellen er blot, at du skal betale op mod halvdelen af din kompensation til klagefirmaerne. Den anden mulighed er helt gratis. Hvis du rejser uden for EU, skal du klage til luftfartsmyndighederne i det land, hvor situationen er opstået.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk, skal du aldrig tage et afslag for et afslag, hvis du har en ordentlig sag. Tænk mener nemlig, at flyselskaberne ofte uberettiget afviser klager for at undgå at skulle udbetale økonomisk kompensation til passagerer. Det skyldes, at det ikke har nogle konsekvenser for flyselskaberne at afvise en klage, selvom den er berettiget.

Retshjælpfirmaer til flykompensation

Der findes flere forskellige firmaer som hjælper dig på nemmest til din kompensation uden du skal sætte dig ind i jura. Eksempelvis disse 3.

 1. Flypenge.dk →

 2. Danskrejsehjælp.dk →

Så har du planer om at tage på charterferie til sydens sol og nyde kolde drinks ved poolen? Eller har du en forlænget weekend i en af Europas storbyer i kikkerten? Så er der god chance for, at du skal rejse med fly. Dermed er der også risiko for, at der opstår flyforsinkelser undervejs.

2 kommentarer

Skriv en kommentar

five × five =